Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Βασικά χαρακτηριστικά

  1. Κεφαλαιουχική Ε/Δ
  2. Εμπορική κατά το τυπικό σύστημα
  3. Έχει νομική προσωπικότητα
  4. Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η εταιρία με το σύνολο της περιουσίας της
  5. Συνδυάζει κεφαλαιουχικά και προσωπικά χαρακτηριστικά σύστασης ΕΠΕ

Διαδικασίες ίδρυσης

Η ίδρυση της ΕΠΕ γίνεται μέσω Υπηρεσίας μίας Στάσης του ΓΕΜΗ από συμβολαιογράφο.

Η εγγραφή της εταιρείας στα Μητρώο του Επιμελητηρίου γίνεται αυτόματα με την εγγραφή της εταιρείας στο ΓΕΜΗ.