Διοικητική Επιτροπή

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν την επταμελή Διοικητική Επιτροπή (Δ.Ε.): τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, τον Οικονομικό Επόπτη, τον Υπεύθυνο ΓΕΜΗ και τον Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων. Η Διοικητική Επιτροπή είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου Χανίων.

Σήμερα, η σύνθεση της Δ.Ε. του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η ακόλουθη:

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης

Πρόεδρος: Αντώνης Ροκάκης

Α’ Αντιπρόεδρος: Σταύρος Χατζηδημητρίου

Β’ Αντιπρόεδρος: Γιάννης Μαργαρώνης

Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Ζυμβραγάκης

Οικονομικός Επόπτης: Νίκος Ηλιάκης

Υπεύθυνος ΓΕΜΗ: Γιώργος Πατεράκης

Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων: Δημήτρης Μουντάκης