Διοικητική Επιτροπή

Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν την πενταμελή Διοικητική Επιτροπή (Δ.Ε.), ήτοι: τον Πρόεδρο, τον Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Οικονομικό Επόπτη, η οποία είναι υπεύθυνη και αρμόδια για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία του Επιμελητηρίου Χανίων.

Σήμερα, η σύνθεση της ΔΕ του Επιμελητηρίου Χανίων αποτελείται από:

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Γιάννης Μαργαρώνης

Πρόεδρος: Ιωάννης Μαργαρώνης

Α’ Αντιπρόεδρος: Χρήστος Μυλωνάκης

Β’ Αντιπρόεδρος: Νεκτάριος Ψαρουδάκης

Γενικός Γραμματέας: Νικόλαος Πατεράκης

Οικονομικός Επόπτης: Βασίλειος Καλοτεράκης