Υποέργο 9: Πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας.

Περιγραφή: Πρόκειται για τη δημιουργία πλατφόρμας ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας για την προβολή προώθηση της εμπορικής περιοχής. Διεξαγωγή συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης προμηθειών.

Χαρακτηριστικά: Η Πλατφόρμα Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας αποτελεί το κεντρικό σημείο πρόσβασης των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών στις υπηρεσίες και στις δημοσιευμένες πληροφορίες του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου Δήμου Χανίων (ΑΚΕ).

Η Πλατφόρμα περιλαμβάνει:

  • Διαδικτυακό τόπο (website) προβολής αλλά και παροχής υπηρεσιών σε επισκέπτες και επιχειρήσεις του ΑΚΕ.
  • Εφαρμογή για κινητές συσκευές (iOS / Android app) που θα διευκολύνουν τον επισκέπτη στον προγραμματισμό, τη σχεδίαση και την υλοποίηση μιας επίσκεψης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή σημείο ενδιαφέροντος εντός του ΑΚΕ.
  • Web εργαλείο διαχείρισης των εφαρμογών (back end) και των υπηρεσιών ενημέρωσης.

Βασικές λειτουργίες Πλατφόρμας:

  • Ενημέρωση του ευρέος κοινού για τη φιλοσοφία, τη χωροθέτηση (με υποστήριξη ψηφιακών χαρτών) και τη λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου,
  • Παρουσίαση όλων των επιχειρήσεων (εμπορικών) που συμμετέχουν στο ανοικτό εμπορικό κέντρο καθώς και άλλων σημείων ειδικού ενδιαφέροντος στην περιοχή (π.χ. μουσεία, θέατρα κ.λπ.),
  • Ειδικό χώρο ανάρτησης προσφορών, εκπτώσεων κ.λπ. στις οποίες θα προβαίνουν οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στο ΑΚΕ,
  • Παρουσίαση των ωφελειών για τον καταναλωτή που θα διεξάγει τις αγορές του στο Aνοικτό Eμπορικό Kέντρo,
  • Υποστήριξη συστήματος επιβράβευσης της πιστότητας των καταναλωτών που θα προτιμούν για τις αγορές τους τα καταστήματα που βρίσκονται εντός του Ανοικτού Εμπορικού Κέντρου. Ειδικότερα το υποσύστημα επιβράβευσης της πιστότητας των καταναλωτών, θα περιλαμβάνει μία σειρά Εφαρμογών και Συστημάτων.

Η απόκτηση της πλατφόρμας προβλέπεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και στην εδραίωση της ανοικτής αγοράς ως ελκυστικού προορισμού για τους καταναλωτές, μέσω του εμπλουτισμού της εμπειρίας του πολίτη / καταναλωτή με στοιχεία που συνηθίζει να βρίσκει σε κλειστού τύπου εμπορικά κέντρα.

Υλοποίηση: