Υποέργο 8: Ανάδειξη ταυτότητας εμπορικής περιοχής

Περιγραφή: Αφορά την κατασκευή κατακόρυφων και οριζόντιων στοιχείων στις όψεις των επιχειρήσεων, καθώς και κατασκευή τεντών και χρωματισμό των όψεων. Για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης έργου θα διεξαχθεί ανοικτός διαγωνισμός.

Υλοποίηση: