Υποέργο 12: Εκπόνηση μελέτης διαμόρφωσης όψεων καταστημάτων περιοχής παρέμβασης