Συνολικά Αποτελέσματα ανά Τμήμα: Τουριστικό

Τμήμα: Τουριστικό Έγκυρα: 329 Έδρες: 4 Εκλογικό Μέτρο: 82,25
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Υπόλοιπο
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 181 55,02% 2 17
Νέα Πορεία 131 39,82% 1 49
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 17 5,17% 0 17
Σύνολο 329 100% 3 83
Άκυρα: 7
Λευκά: 5
Wordpress Table Plugin