Συνολικά Αποτελέσματα ανά Τμήμα: Μεταποιητικό

Τμήμα: Μεταποιητικό Έγκυρα: 924 Έδρες: 9 Εκλογικό Μέτρο: 102,67
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Υπόλοιπο
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 455 49,24% 4 44
Νέα Πορεία 432 46,75% 4 21
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 37 4,00% 0 37
Σύνολο 924 100% 8 102
Άκυρα: 21
Λευκά: 7
Wordpress Table Plugin