Συνολικά Αποτελέσματα ανά Συνδυασμό

Σύνολο Ψηφισάντων 3555 Συνολικές Έδρες 31
Έγκυρα 3449
Άκυρα 85
Λευκά 21
Εκλογικό Μέτρο 111,26
1η Κατανομή
Συνδυασμός Ψήφοι Ποσοστό Έδρες Υπόλοιπο
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 1724 48,50% 15 55
Νέα Πορεία 1533 43,12% 13 87
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 192 5,40% 1 81
Άκυρα/Λευκά 106 2,98%
Σύνολο 3555 100% 29 223
2η Κατανομή
Συνδυασμός Τελικές Έδρες
Ενωμένοι Επιχειρηματίες 15
Νέα Πορεία 14
Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση 2
Σύνολο 31
Wordpress Table Plugin