Πλατφόρμα Επιχειρηματικής Διαδικτύωσης

Η διαδικτυακή αυτή πλατφόρμα παρέχει τη δυνατότητα στις μικρές κυρίως επιχειρήσεις, που δεν έχουν δικό τους σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, να αναρτούν ειδήσεις και να έρχονται σε καθημερινή επικοινωνία με άλλες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις-μέλη των Επιμελητηρίων (που είναι ταμιακώς ενήμερες), αλλά και τα στελέχη των Επιμελητηρίων, μπορούν – αφού δημιουργήσουν έναν προσωπικό λογαριασμό – να αναρτούν ενημερώσεις – ανακοινώσεις για διάφορα θέματα, όπως:

  • την οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών,
  • την οργάνωση εκδηλώσεων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος,
  • τις αναζητήσεις συνεργασιών,
  • τις προσφορές – ζητήσεις αγαθών και υπηρεσιών,
  • τη διατύπωση απόψεων επί θεμάτων επιχειρηματικότητας,
  • το «ανέβασμα» πολυμεσικού περιεχομένου (όπως video κ.λ.π) από συνεντεύξεις, εκδηλώσεις κα.

Έτσι ο ενδιαφερόμενος επιχειρηματίας που θέλει να «ενημερώσει – επικοινωνήσει» με άλλα μέλη των Επιμελητηρίων, θα εισάγει στην πλατφόρμα το αίτημά του και τα κριτήρια των αποδεκτών (επιχειρήσεων), όπως:

  • Την γεωγραφική περιοχή,
  • Το αντικείμενο δραστηριότητας (ΚΑΔ 2008),
  • Το χρονικό διάστημα και
  • Την νομική μορφή των επιχειρήσεων.

Η πλατφόρμα θα αναζητεί και θα ταυτοποιεί (μέσω του ΓΕΜΗ), τις επιχειρήσεις που ικανοποιούν τα κριτήρια αυτά και θα αποστέλλει σ’ αυτές σχετικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι η ενημέρωση θα είναι στοχευμένη, μόνο στις επιχειρήσεις που πιθανόν θα τις ενδιέφερε αυτή η ενημέρωση – επικοινωνία.

Δείτε την Περιγραφή, το Χρονοδιάγραμμα, τις Λειτουργίες σύμφωνα με Πίνακες Συμμόρφωσης και το Demo της πλατφόρμας εδώ.

Για την είσοδο στην εφαρμογή πατήστε εδώ.