Περιοχή Παρέμβασης

Η Περιοχή Παρέμβασης της Πράξης περιλαμβάνει τις παρακάτω οδούς:

  • Πλατεία 1866 (1866 Ανατολικά & Δυτικά),
  • Κορκίδη,
  • Κόρακα,
  • Κριάρη,
  • Μυλωνογιάννη,
  • Καραϊσκάκη,

μεταξύ των οδών Χατζημιχάλη Γιάνναρη και Κυδωνίας.