Παρεμβάσεις Επιμελητηρίου Χανίων

Στις παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν από το Επιμελητήριο Χανίων περιλαμβάνεται η δημιουργία ταυτότητας για την περιοχή παρέμβασης, αξιοποιώντας υπάρχοντα ιστορικά στοιχεία και ήπιες παρεμβάσεις σύγχρονου ύφους. Οι παρεμβάσεις στις όψεις των επιχειρήσεων περιλαμβάνουν την απομάκρυνση στοιχείων και την προσθήκη νέων στοιχείων κατασκευών, όπως επίσης προσθήκη τέντας και χρωματισμούς. Επιπλέον, στις παρεμβάσεις του Επιμελητηρίου Χανίων περιλαμβάνεται και η δημιουργία πλατφόρμας ενίσχυσης της τοπικής επιχειρηματικότητας για την προβολή και την προώθηση της εμπορικής περιοχής.