Γραφείου Τύπου, Επικοινωνίας και Εκδόσεων

Σκοπός του είναι η ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. για τις δραστηριότητες του Επιμελητηρίου, με δελτία τύπου και ανακοινώσεις, η διοργάνωση συνεντεύξεων Τύπου και ο συντονισμός των επαφών του Προέδρου με θεσμικούς και άλλους φορείς για τοπικά θέματα. Επίσης η σύνταξη-επιμέλεια του εβδομαδιαίου Newsletter του ΕΒΕΧ, η ενημέρωση του site του φορέα, η έκδοση ενημερωτικών εντύπων και φυλλαδίων, η αποδελτίωση των εφημερίδων, καθώς και η τήρηση αρχείου από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.

Υπεύθυνη του γραφείου είναι η Δημοσιογράφος Μαρία Μανταδάκη*.

*μέλος Ένωσης Συντακτών Ηπείρου – Πελοποννήσου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ)