Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης

Το Επιμελητήριο Χανίων υπάρχει για να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις, την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη στα Χανιά. Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του, για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του νομού, δημιούργησε το Γραφείο Επιχειρηματικής Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΓΕΥΜΜΕ), με τους ακόλουθους σκοπούς και επιδιώξεις:

  • Να παρέχει ενημέρωση και πληροφόρηση στις επιχειρήσεις, έγκαιρα και αξιόπιστα σχετικά με τα θέματα που τις απασχολούν (θεσμικές απαιτήσεις, νέοι νόμοι, κ.α.) ή τις ενδιαφέρουν (προγράμματα – επιχορηγήσεις – επιδοτήσεις – εγγυημένα δάνεια κ.λπ.)
  • Να διαθέτει υπηρεσίες μέσω των οποίων οι επιχειρήσεις να μπορέσουν να αντλήσουν την αναγκαία ενημέρωση για να προχωρήσουν στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σχεδίων τους
  • Να παρέχει ενημερωτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές ευκαιρίες και πηγές
  • Να υποστηρίζει ενημερωτικά και συμβουλευτικά νέους επιχειρηματίες στα πρώτα βήματά τους
  • Να διαθέτει τις αναγκαίες, χρήσιμες και επίκαιρες πληροφορίες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, εύκολα προσβάσιμες σε αυτές.
  • Να συμμετέχει στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων του νομού Χανίων και της Κρήτης γενικότερα και να διευκολύνει στην αξιοποίησή τους
  • Να υποστηρίζει και να διευκολύνει την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων του νομού Χανίων
  • Να διαμορφώνει συνθήκες και να υποστηρίζει την ανάπτυξη στο νομό Χανίων

Βασική αποστολή του Γραφείου είναι η στήριξη των επιχειρήσεων για

  • Την βελτίωση των λειτουργιών τους,
  • Την αύξηση της αποδοτικότητάς και της ανταγωνιστικότητας τους,

με την παροχή αξιόπιστων υπηρεσιών που θα προσφέρονται δωρεάν από εξειδικευμένο στέλεχος με απόλυτη εμπιστευτικότητα και εξατομικευμένο τρόπο.

Το Γραφείο (ΓΕΥΜΜΕ) ενημερώνει και παραπέμπει σε πηγές ενημέρωσης και πληροφόρησης, οργανώνει ενημερωτικές ημερίδες και εσπερίδες με επώνυμους επαγγελματίες για διάφορα θέματα που ενδιαφέρουν τις επιχειρήσεις και γενικώς αποτελεί το πρώτο βασικό σημείο αναφοράς και ενημέρωσης, χωρίς βέβαια να υποκαθιστά τις υπηρεσίες των νομικών, φοροτεχνικών και οικονομικών/επιχειρηματικών συμβούλων που έχουν ανάγκη σήμερα οι επιχειρήσεις για να εξυπηρετηθούν περαιτέρω.

Για την καλύτερη λειτουργία του, το Επιμελητήριο Χανίων συνεργάζεται με ένα συμβουλευτικό γραφείο της Αθήνας (ΤΤΜΙ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΜΕΠΕ), με σκοπό την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση για χρηματοδοτικά προγράμματα και ευκαιρίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του νομού, για την υποστήριξη συμμετοχής επιχειρήσεων σε μεγάλα ευρωπαϊκά συνεργατικά έργα και για την τεχνική υποστήριξη των ενεργειών του Επιμελητηρίου σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας.

Επίσης το Επιμελητήριο Χανίων συνεργάζεται με το Γραφείο Επιχειρηματικότητας του Πολυτεχνείου Κρήτης για την οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και δράσεων σε τεχνικά θέματα τόσο της νέας όσο και της υφιστάμενης επιχειρηματικότητας.

Το Γραφείο λειτουργεί καθημερινά από 09:00-14:00 στον 1ο όροφο του Επιμελητηρίου.

Υπεύθυνη του γραφείου είναι η Κωνσταντίνα Ματαλιωτάκη (support@chaniavalues.gr).