Εταιρεία Ανάπτυξης

Η Εταιρεία Ανάπτυξης Χανίων (ΕΤ.ΑΝ), είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία 100% θυγατρική του Επιμελητηρίου Χανίων (ΕΒΕΧ). Το ΕΒΕΧ, όντας Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), έχει ιδρύσει την ΕΤ.ΑΝ προκειμένου να διευκολύνει και να επιταχύνει τις λειτουργίες του και τη συμμετοχή του σε προγράμματα.

Η ΕΤ.ΑΝ είναι οργανωμένη και στελεχωμένη ώστε να παρέχει μια ευρεία γκάμα άμεσων και έμμεσων υπηρεσιών στην επιχειρηματική κοινότητα των Χανίων, τη δυτικότερη περιφέρεια του νησιού της Κρήτης.

Στηρίζει την οργάνωση, πληροφόρηση, συμβουλευτική και τα θέματα διευκόλυνσης, τα οποία παρέχει τακτικά σε πολυάριθμες επαγγελματικές ενώσεις και τους επτά δήμους των Χανίων σχετικά με τις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία της περιφέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΤ.ΑΝ: www.etan.gr