Διοικητικό Συμβούλιο

Σήμερα, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του Επιμελητηρίου Χανίων έχει ως εξής:

Εμπορικό Τμήμα

 1. Θεοδώρα Κυριακάκη
 2. Μιχαήλ Μαυριδάκης
 3. Χρήστος Τσοντάκης
 4. Σταύρος Χατζηδημητρίου
 5. Γεώργιος Τοπολιανάκης
 6. Ιωσήφ Χιωτάκης
 7. Κωνσταντίνος Φαντριδάκης
 8. Γεώργιος Κανδηλιεράκης

Μεταποιητικό Τμήμα

 1. Ανδρέας Φυντικάκης
 2. Ευστράτιος Μπαλαντίνος
 3. Ασπασία Λουπάκη
 4. Γεώργιος Πατεράκης
 5. Ευάγγελος Λαμπάκης
 6. Ιωάννης Στριλιγκάς
 7. Εμμανουήλ Κοτσάκης
 8. Νικόλαος Γιαννούλης
 9. Νικόλαος Βουρλάκης

Τουριστικό Τμήμα

 1. Αντώνιος Ροκάκης
 2. Νικόλαος Σεληνιωτάκης
 3. Ιωάννης Μαργαρώνης
 4. Αντώνιος Ψαρομήλιγκος

Τμήμα Υπηρεσιών

 1. Γεώργιος Φραγγεδάκης
 2. Μιχαήλ Χαιρετάκης
 3. Γεώργιος Ζυμβραγάκης
 4. Νικόλαος Ηλιάκης
 5. Δημήτριος Μουντάκης
 6. Βασίλης Καλοτεράκης
 7. Νεκτάριος Ψαρουδάκης
 8. Ιωάννης Φραγκάκης
 9. Ιωάννης Παυλάκης
 10. Ευστράτιος Κουρουπάκης