ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“Παρουσιάστηκε από το Επιμελητήριο Χανίων το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα με έδρα την Π.Ε. Χανίων”

Σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στην έδρα της Επιχειρηματικής Κοινότητας, το Επιμελητήριο Χανίων παρουσίασε στα μέλη του και στους εργαζόμενους τους ένα νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Δικαιούχοι οι αυτοαπασχολούμενοι και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με έδρα την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, τόνισε χαρακτηριστικά: «Το Επιμελητήριο Χανίων, συνεχίζει να επενδύει στη Γνώση για το Μέλλον των Χανίων. Εξασφαλίσαμε για τα αυτοαπασχολούμενα μέλη μας, όπως και τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του τόπου μας, ένα ακόμα σημαντικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την αναβάθμιση, κατάρτιση και πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Επιπλέον, με τους Ευρωπαϊκούς πόρους που εξασφαλίσαμε, μετά την έγκριση της πρότασής μας, θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στους 344 Χανιώτες δικαιούχους και χρηματική επιδότηση, σε μια ιδιαίτερα πιεστική περίοδο για τα οικονομικά όλων. Στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η επιτάχυνση της μετάβασης της Χανιώτικης Αγοράς στην Ψηφιακή εποχή. Για το λόγο αυτό μια ακόμα πρωτοβουλία μας επικεντρώνεται στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων όσων επιχειρούν και εργάζονται σε αυτήν. Μόνο έτσι θα ενισχύσουμε ουσιαστικά το Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων και της Οικονομίας μας».

Στη συνέχεια, ο κος Γιάννης Κουλιεράκης, εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού κέντρου και αναδόχου υλοποίησης του έργου, παρουσίασε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι τα προγράμματα που έχουν εγκριθεί για υλοποίηση, στο Επιμελητήριο Χανίων  χρηματοδοτούνται στα πλαίσια του έργου με τίτλο: «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κρήτη, και εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της Απασχόλησης και προσαρμογή των εργαζομένων στις αλλαγές» στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 08 «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» και της επενδυτικής προτεραιότητας 8v «Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές».

Στόχος των Προγραμμάτων είναι η κατάρτιση και πιστοποίηση  αυτοαπασχολούμενων και εργαζομένων για την απόκτηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που θα ενισχύσουν ουσιωδώς τη δυνατότητα για την απασχόλησή τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων της απασχόλησής τους και την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τα εγκεκριμένα προγράμματά του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων, είναι στοχευμένα σε θεματικά αντικείμενα που συσχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης (RIS3Crete) και εμφανίζουν σημαντικό δυναμισμό στην αγορά εργασίας.

Η στοχευμένη κατάρτιση και η πιστοποίηση των αντίστοιχων γνώσεων & δεξιοτήτων μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας και τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου.

Η Υλοποίηση των εγκεκριμένων προγραμμάτων θα συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων μέσω της κατάρτισης και απόκτησης πιστοποιημένων δεξιοτήτων στα εκπαιδευτικά αντικείμενα που περιλαμβάνει:

1.Reskilling: Επιχειρηματικές & Ψηφιακές Δεξιότητες

2.Digital Marketing for tourism

Τα Προγράμματα  αφορούν την κατάρτιση και πιστοποίηση 344 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και αυτοαπασχολούμενων, που έχουν έδρα ή παράρτημα στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων ανεξάρτητα από τον τομέα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται.

Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα γίνει με την μέθοδο της τηλεκατάρτιση ( Σύγχρονη και Ασύγχρονη)

Η διάρκεια κάθε προγράμματος κατάρτισης είναι 100 ώρες και ο κάθε καταρτιζόμενος που θα ολοκληρώσει την διαδικασία κατάρτισης και πιστοποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 500€

(100 ώρες Χ 5€).

ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι δικαιούχοι του προγράμματος (Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα και Αυτοαπασχολούμενοι) μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά στην Διεύθυνση: https://chania-cci.ops.education  έως την 31/08/2023