ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης στα πλαίσια της ενταγμένης πράξης «Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete».

 

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ως δικαιούχος της ενταγμένης πράξης

«Σχέδιο Δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για την Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τομείς της RIS3Crete»

με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5100868 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗ» 2014-2020»,

Καλεί

αυτοαπασχολούμενους & εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης τους)

σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν έδρα ή υποκατάστημα στην Περιφέρεια Κρήτης/  Περιφερειακή Ενότητα Χανίων,

να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής τους σε δράσεις κατάρτισης & πιστοποίησης.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολή αιτήσεων μέχρι: 08/09/2023 και ώρα 24:00:00

Πατήστε εδώ για Αίτηση Συμμετοχής

Αιτήσεις συμμετοχής στην διεύθυνση https://chania-cci.ops.education