ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στην Κίσσαμο.

To Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, διοργάνωσε Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης με θέμα «Έξυπνες Ψηφιακές Εφαρμογές Δικτύωσης και Προβολής Πράσινων Τουριστικών Προορισμών» το Σάββατο 19 Αυγούστου στο Τσατσαρωνάκειο Πνευματικό Κέντρο στην Κίσσαμο.

Το εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο κ. Δημήτρης Μουντάκης, μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, αποσκοπούσε στην ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές. Σε αυτό συμμετείχαν ειδικοί από τους εταίρους του έργου αλλά και εκπρόσωποι του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον τουρισμό.

Ο κ. Βασίλης Σιωμάδης, επιστημονικός συνεργάτης του επιμελητηρίου Χανίων, παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου, ενώ ο κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος, επίσης επιστημονικός συνεργάτης του Επιμελητηρίου, παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της πλατφόρμας  δικτύωσης και προώθησης του CROSS-COASTAL-NET. Επιπλέον, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Δρ Πέτρος Κοσμάς μίλησε για τη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας για την ανάδειξη αειφόρων μορφών τουρισμού σε προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 και πιο συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην περίπτωση της περιοχής του Ακάμα στην Κύπρο, ενώ ο κ. Αλέξανδρος Τζωρτζακάκης από την εταιρία ΑΙΓΑΙΟΥ SOLUTIONS ΑΕ έκανε λόγο για τις ψηφιακές εφαρμογές σε πράσινους προορισμούς και αναφέρθηκε στο Δίκτυο Τουρισμού Υπαίθρου e-παιθρος και το έργο JoInOuT (με Φορέα Αρωγό την ΕΤΑΜ Α.Ε.), τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Το έργο CROSSCOASTALNET επιχειρεί να εισαγάγει για πρώτη φορά στην κοινή διασυνοριακή περιοχή καινοτόμες πολιτικές αειφόρου τουριστικής διαχείρισης των παράκτιων περιοχών. Οι πολιτικές αυτές σχεδιάζονται με την ενεργό συμμετοχή των εμπλεκομένων μερών, μέσα από την ίδρυση και λειτουργία πρότυπων Κοινοτήτων Προστασίας και Ανάδειξης Παράκτιων Οικοσυστημάτων, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον σύγχρονων μοντέλων μέτρησης της φέρουσας ικανότητας.

Ανάμεσα στους στόχους του έργου είναι η προστασία και ανάδειξη του φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών Natura 2000 της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και της Επαρχίας Πάφου, η ανάδειξη νέων εναλλακτικών τουριστικών προορισμών πέριξ των προαναφερομένων παράκτιων περιοχών Natura 2000 καθώς και η ευαισθητοποίηση των κατοίκων και επισκεπτών αλλά και η ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας των τοπικών κοινοτήτων σε θέματα προστασίας και ανάδειξης των φυσικών πόρων.

Το έργο CROSSCOASTALNET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.