ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στα Χανιά για την Προώθηση του Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού.

To Επιμελητήριο Χανίων, ως εταίρος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού» και ακρωνύμιο CROSS-COASTAL-NET, διοργάνωσε Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης στα Χανιά την Παρασκευή 28 Ιουλίου στην αίθουσα Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Το εργαστήριο, το οποίο συντόνισε ο κ. Δημήτρης Μουντάκης, μέλος του Δ.Σ. και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Επιμελητηρίου Χανίων, αποσκοπούσε στην ανταλλαγή και διάδοση εμπειριών και τεχνογνωσίας σε θέματα που αφορούν την προώθηση του αειφόρου τουρισμού σε ευαίσθητες παράκτιες περιοχές. Σε αυτό συμμετείχαν ειδικοί από τους εταίρους του έργου αλλά και εκπρόσωποι του ευρύτερου επιχειρηματικού κόσμου που δραστηριοποιείται στον τουρισμό.

Ο κ. Βασίλης Σιωμάδης, επιστημονικός συνεργάτης του επιμελητηρίου Χανίων, παρουσίασε το έργο, τους σκοπούς και τις δράσεις του, ενώ ο Δρ. Ευάγγελος Κυριακού, ειδικός σε θέματα διαχείρισης τουριστικών προορισμών, αναφέρθηκε στις σύγχρονες αρχές αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων τουριστικών προορισμών. Επίσης, από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο Δρ Πέτρος Κοσμάς και από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων & Βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, η κ. Γεωργία Σκινήτη, παρουσίασαν το Τοπικό σχέδιο αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης του Ακάμα και της Λιμνοθάλασσσας του Μπάλου αντίστοιχα.

Στην εκδήλωση τονίστηκε η ανάγκη ύπαρξης ενός υποστηρικτικού νομικού πλαισίου αλλά και των κατάλληλων υποδομών, παράλληλα με την προσέγγιση των ειδικών του τουρισμού, προκειμένου να είναι πιο ολοκληρωμένη η τουριστική εμπειρία.

Σημειώνεται ότι το έργο CROSSCOASTALNET συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.