ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με απόλυτη επιτυχία συμμετοχής ξεκινά το Επιμελητήριο Χανίων την επιδοτούμενη κατάρτιση 150 εργαζομένων μέσω 6 θεματικών προγραμμάτων με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους, όπως και της Ανταγωνιστικότητας των Χανιώτικων Επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Χανίων ανακοινώνει με ικανοποίηση ότι, μετά το έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στην «ανοιχτή» του πρόσκληση, συμπληρώθηκαν όλες οι 150 διαθέσιμες θέσεις των 6 θεματικών επιδοτούμενων και στοχευμένων σεμιναρίων εργαζομένων, τα οποία διοργανώνει με στόχο την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του Ανθρώπινου δυναμικού, όπως και της Ανταγωνιστικότητας των Χανιώτικων επιχειρήσεων. Τα σεμινάρια θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου στις αίθουσες του Επιμελητηρίου Χανίων.

Εξαιτίας του έντονου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους για συμμετοχή στα σεμινάρια κατάρτισης, το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τους επιπλέον ενδιαφερόμενους ότι έχει «ανοίξει» λίστα επιλαχόντων υποψηφίων για τυχόν αντικατάσταση εγκεκριμένων εργαζομένων, οι οποίοι λόγω ενδεχόμενων έκτακτων κωλυμάτων δεν θα προσέλθουν κανονικά στην προγραμματισμένη εκπαίδευσή τους.

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδοτούμενα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης εγαζομένων απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν με ΙΚΑ έως και 49 εργαζόμενους

Τα 6 προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή το ποσό των €200 (καθαρά) και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης.

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων/ Διαχείριση και ικανοποίηση πελατών

Social Media Marketing

Διαχείριση συγκρούσεων, χρόνου και άγχους στον χώρο εργασίας

Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία

Υγιεινή και Ασφάλεια – Βασικές Πρώτες βοήθειες

Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων – Πρώτες Βοήθειες