ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων εισηγητής στο «11ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» που διοργανώνει το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο.

Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο της πολύπλευρης στρατηγικής του για τη διεθνή προώθηση του βιώσιμου προορισμού και του σημαντικού παραγωγικού πλούτου των Χανίων, συμμετείχε σήμερα, μετά από πρόσκληση του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου με την εισήγηση του Προέδρου του, κ. Αντώνη Ροκάκη, στη διοργάνωση του «11ου Αραβο-Ελληνικού Οικονομικού Φόρουμ», με θέμα «Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Σύσφιξη Δεσμών», το οποίο διεξάγεται μεταξύ 25 & 26 Οκτωβρίου, στο Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις ενισχύουν δυναμικά τους παραδοσιακούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Αραβικού Κόσμου, γεγονός που αποτυπώνεται από την αύξηση των επενδυτικών ροών και του εμπορικού ισοζυγίου, σε συνδυασμό με το στρατηγικό διακρατικό συντονισμό σε κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

Το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο, αξιοποιώντας φέτος τις περιφερειακές τάσεις και εξελίξεις, έχει εμπλουτίσει το πρόγραμμα του διημέρου με δύο ακόμη εκδηλώσεις, ήτοι τη 2η Επιχειρηματική Συγκέντρωση «Ελλάδα και Χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου» και την 4η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης «Meet the Arab Ambassadors». Οι συμμετέχοντες ομιλητές είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες και σημαντικά ενδιαφερόμενα μέρη, τόσο από την Αραβική, όσο και από την Ελληνική επιχειρηματική κοινότητα.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, στη σημερινή 2η Επιχειρηματική Συνάντηση «Ελλάδα και Χώρες Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου» και στο πλαίσιο της στρατηγικής προτεραιότητας του για εξωστρέφεια παρουσίασε στους σημαντικούς Άραβες επιχειρηματίες και εκπροσώπους θεσμικών φορέων την υψηλή ποιότητα και τον πλούτο της Κρητικής Γαστρονομίας. Θέμα της συνεδρίας: «Οι εμπειρίες των δύο πλευρών στη βιομηχανία επεξεργασίας τροφίμων, η ανάγκη για μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και οι δυνατότητες για συνεργασία και κοινοπραξίες», στην οποία συντονίστρια ήταν η κ. Ιουλία Δροσινού, Προϊσταμένη, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Δ/νση Αγροτικής Πολιτικής, Τεκμηρίωσης & Διεθνών Υποθέσεων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, μετά τη συνεδρία, είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει αποκλειστικές συναντήσεις δικτύωσης με ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες και θεσμικούς φορείς του Αραβικού κόσμου.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, κ. Αντώνης Ροκάκης, στη διάρκεια της εισήγησής του τόνισε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως αξιόπιστη πύλη ανάπτυξης πρωτοβουλιών μεταξύ Αραβικού κόσμου και Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσφέροντας τη σύγχρονη τεχνογνωσία της στα πεδία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των συνδυασμένων μεταφορών. Τα τελευταία χρόνια, στην Κρήτη υλοποιούνται σημαντικές διεθνείς επενδύσεις με έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των αεροδρομίων, του οδικού δικτύου και των λιμένων της, συνδυασμένων με τη δημιουργία σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων και επιχειρηματικών πάρκων, όπως για παράδειγμα αυτό που ολοκληρώνουμε, ως Επιμελητήριο, στα Χανιά. Ως θεσμικός εκπρόσωπος της Επιχειρηματικής κοινότητας των Χανίων, θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην Κρήτη να βιώσετε από κοντά, όπως και οι αρχαίοι σας πρόγονοι, τη μοναδική εμπειρία που ο μακραίωνος διατροφικός μας πολιτισμός, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες επιχειρήσεις μας έχουν τη δυναμική να προσφέρουν στην κοινή μας επιδίωξή για την αναπτυξιακή αναβάθμιση των εμπορικών σχέσεων και του αξιόπιστου – πολυδιάστατου εφοδιασμού μεταξύ των λαών μας».