ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το Επιμελητήριο Χανίων διοργανώνει Επιδοτούμενα Σεμινάρια Εργαζομένων με στόχο την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Το Επιμελητήριο Χανιών διοργανώνει Επιδοτούμενα  Σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης Εργαζομένων,  τα οποία απευθύνονται σε επιχειρήσεις που απασχολούν με ΙΚΑ έως και 49 εργαζόμενους.  Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις και δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους ορίζεται η 10/10/2022 .

Τα προγράμματα είναι συνολικής διάρκειας 40 ωρών και υλοποιούνται σε ώρες εκτός εργασίας (απογευματινά ή πρωινά τμήματα).

Με την αποπληρωμή του προγράμματος, ο εργαζόμενος που θα παρακολουθήσει πλήρως το πρόγραμμα, θα λάβει ως αμοιβή  το ποσό των 200,00€ (καθαρά)  και βεβαίωση παρακολούθησης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ).

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης και η  υλοποίηση θα αρχίσει μετά από επίσημη ανακοίνωση του ΟΑΕΔ.

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

 • Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων
 • Διαχείριση χρόνου & άγχους στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση συγκρούσεων – παραπόνων
 • Δημόσιες σχέσεις / επικοινωνία
 • Διαχείριση και ικανοποίηση πελατών
 • Υγιεινή και ασφάλεια – Πρώτες βοήθειες
 • Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Διαχείριση ομάδων (coaching)
 • Τεχνικές πωλήσεων
 • Βασικές δεξιότητες Πληροφορικής
 • Social media marketing
 • Ξένες γλώσσες (Εμπορική ορολογία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ

 • Στην «Αίτηση Συμμετοχής» (1η σελίδα του εντύπου), ο κάθε εργαζόμενος συμπληρώνει υποχρεωτικά όλα τα πεδία με τα στοιχεία του.
 • Στην «Υπεύθυνη Δήλωση »(2η σελίδα του εντύπου) θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του κάθε συμμετέχοντα. (Ιδιαίτερη προσοχή, θα πρέπει να συμπληρωθούν ΟΛΑ τα πεδία).

Κατεβάστε το έντυπο πατώντας ΕΔΩ.

Εφόσον έχετε συμπληρώσει την αίτηση, επισυνάπτετε τα παρακάτω δικαιολογητικά που απαιτούνται από τον ΟΑΕΔ :

 1. Φ/Α Ταυτότητας
 2. Φ/Α Τίτλου σπουδών
 3. Φ/Α Τραπεζικού Βιβλιαρίου
 4. Φ/Α Νόμιμου Παραστατικού που να αποδεικνύει το Α.Φ.Μ. και ΑΜΚΑ

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :

 • Με email στο: epimel@chania-cci.gr, υπόψιν κ. Κοτσάκη Ναταλίας, σκαναρισμένα, με την προϋπόθεση παράδοσης των πρωτοτύπων μέχρι την υλοποίηση του σεμιναρίου.
 • Με την κατάθεση της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των Δικαιολογητικών σας στο Επιμελητήριο Χανιών