ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«INNOVAGRO Plus: Το Επιμελητήριο Χανίων στην Ιταλία για την εξωστρέφεια του Αγροδιατροφικού κλάδου των Χανίων».

Ένα ακόμα Ευρωπαϊκό έργο περιφερειακής αναπτυξιακής συνεργασίας, το “INNOVAGRO Plus”, ξεκίνησε δυναμικά τον περασμένο Φεβρουάριο στο Επιμελητήριο Χανίων, καθώς ο θεσμικός φορέας της Χανιώτικης Επιχειρηματικότητας είναι ο επικεφαλής εταίρος του. Καθώς στο διεθνές πρόγραμμα εκπροσωπούνται σημαντικοί φορείς και μερικών από τις πλέον αναπτυσσόμενες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ιταλία, Σερβία, Σλοβενία), ο στρατηγικός στόχος του Επιμελητηρίου Χανίων είναι η περαιτέρω προώθηση και δικτύωση του Αγροδιατροφικού πλούτου των Χανίων στην ελκυστική αυτή περιοχή. Πριν μερικές ημέρες (28-29/04) πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία και η δεύτερη συνάντηση, στην οποία το Επιμελητήριο εκπροσωπήθηκε από τον κ. Δημήτρη Μουντάκη, Υπεύθυνο Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων.

Οι εργασίες ξεκίνησαν από την έδρα της Περιφέρειας της Ποτέτζα και στη συνέχεια οι διεθνείς αντιπροσωπείες επισκέφτηκαν  και τον Δήμαρχο του Saint Angelo le Fratte, κ. Michele Laurinio, ο οποίος πραγματοποίησε προσωπικά ξενάγηση των εταίρων του προγράμματος σε δυναμικές – παραδοσιακές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις και τοπικά κελάρια της περιοχής. Μετά και τις πρόσφατες πολεμικές εξελίξεις στην Ουκρανία και τις δραματικές συνέπειές τους στην παγκόσμια επισιτιστική αλυσίδα αναπτύχθηκαν διεξοδικά οι βέλτιστες προσεγγίσεις για την παραγωγική και αειφόρο γεωργία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην αναβάθμιση της παραγωγικής διαχείρισης των φυσικών πόρων κάθε περιοχής, συνδυαστικά με την αξιοποίησή τους για την προώθηση ενός νέου βιώσιμου τουριστικού μοντέλου με σεβασμό στον ποικιλόμορφο φυσικό πλούτο της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.

Τη δεύτερη ημέρα, η συνάντηση μεταφέρθηκε και στον Δήμο του Albano di Loucano, όπου πραγματοποιήθηκε θερμή υποδοχή από τον ίδιο τον Δήμαρχο και Προέδρο της Περιφέρειας της Ποτένζα, κ. Rocco Guarino, ο οποίος ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες και το Επιμελητήριο Χανίων, ως επικεφαλής εταίρο, για τα οφέλη που έχουν ήδη προσφέρει στις μικρές Αγροδιατροφικές κοινωνίες, τόσο με το αρχικό διακρατικό πρόγραμμα Innovagro, όσο και με την εξελισσόμενη επέκτασή του, το Innovagro Plus.

Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού έργου είναι η περαιτέρω προώθηση της Καινοτομίας και της Επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό κλάδο. Προτεραιότητα είναι η ανάπτυξη δεσμών και συνεργιών μεταξύ των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων, με σκοπό την προώθηση της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των Αγροδιατροφικών εταιριών, ανάμεσά τους και των Χανίων.

Το νέο πρόγραμμα “INNOVAGRO Plus” αξιοποιεί πρόσθετους οικονομικούς πόρους €180.000 και αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη της επιτυχημένης ολοκλήρωσης του προηγούμενου έργου “Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου”, στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας «INTERREG Adriatic-Ionian». Η διαχειριστική αρχή, επιβραβεύοντας το εταιρικό σχήμα (με επικεφαλής το Επιμελητήριο Χανίων) για την απόλυτα επιτυχημένη υλοποίηση του έργου των €1.060.000 ευρώ, με ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά απορροφητικότητας, προσέφερε την ευκαιρία, μέσω πρόσθετης χρηματοδότησης, της πραγματοποίησης και του νέου έργου “INNOVAGRO Plus”, η οποία στοχεύει στην περαιτέρω προώθηση, εκμετάλλευση και κεφαλαιοποίηση των κύριων αποτελεσμάτων του προηγούμενου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και το νέο πρόγραμμα έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Interreg V – B Adriatic Ionian Programme 2014-2020», και χρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 15% από εθνικούς πόρους.

Εταιρικό Σχήμα:

  • Επιμελητήριο Χανίων (Επικεφαλής εταίρος)
  • Περιφέρεια Κρήτης (Ελλάδα)
  • Πολυτεχνείο Κρήτης (Ελλάδα)
  • INSULEUR (Ελλάδα)
  • Περιφέρεια της Ποτέντσα (Ιταλία)
  • E-zavod (Σλοβενία)
  • Αγροτική συνομοσπονδία Ιταλίας (Ιταλία)
  • Πανεπιστήμιο των Βασιλικάτων (Ιταλία)
  • Κεντρικό Επιμελητήριο της Σερβίας (Σερβία)