ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τα κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα της Επιχειρηματικής Ανάκαμψης των Χανίων από την Πανδημία | Συντονισμός και νέες παρεμβάσεις για τη δραστική αντιμετώπιση του επιχειρηματικού χρέους της πανδημίας & της παρατεταμένης αύξησης του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις των Χανίων.

Μετά από εισήγηση του Προέδρου, Αντώνη Ροκάκη, και απόφαση της Διοικητική Επιτροπής (Τρίτη, 08/02/2022), το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Χανίων συνεδρίασε στα γραφεία του την Τρίτη 15/02 και ξεκίνησε τη συζήτηση για τα πλέον κρίσιμα στρατηγικά ζητήματα που αντιμετωπίζει η Επιχειρηματικότητα των Χανίων στην προσπάθειά της να επιστρέψει σταδιακά στην ομαλότητα πριν το ξέσπασμα της καταστροφικής πανδημίας Covid-19. Ο ευρύς και συναινετικός διάλογος της συνεδρίασης υποστηρίχθηκε από το στρατηγικό εισηγητικό πλαίσιο της Διοίκησης του Επιμελητηρίου Χανίων, το οποίο απεστάλη εγκαίρως και εγγράφως στα μέλη του Δ.Σ. μερικές ημέρες πριν τη συνεδρίαση του θεσμικού οργάνου (Παρασκευή, 11/02/2022).

Στην τελευταία συνεδρίαση, εξαιτίας της σοβαρότητας και του πλήθους των προς συζήτηση θεμάτων, το Δ.Σ. πρόλαβε να επεξεργαστεί και έλαβε αποφάσεις για τα ζητήματα της αντιμετώπισης του επιχειρηματικού χρέους της πανδημίας & της παρατεταμένης αύξησης του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις των Χανίων. Τα άλλα δύο θέματα της ημερήσιας διάταξης τα οποία αφορούν την εντεινόμενη έλλειψη εργατικού δυναμικού για τις επιχειρήσεις της Π.Ε. Χανίων και των στρατηγικών αξόνων δράσης του Επιμελητηρίου Χανίων για τον Χανιώτικο Τουρισμό μετά την πανδημία, συμφωνήθηκε να συζητηθούν σε νέα συνεδρίαση του Δ.Σ. τις επόμενες ημέρες, η οποία θα προγραμματιστεί από την Διοικητική Επιτροπή.

1.Συντονισμός και εξέταση νέων παρεμβάσεων για τη δραστική αντιμετώπιση του επιχειρηματικού χρέους της πανδημίας προς το Δημόσιο. (Εισηγητής Δημήτρης Μουντάκης, Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Επιχειρήσεων)

Τεράστιο πρόβλημα δημιουργείται στην ελληνική Οικονομία από την πραγματική αδυναμία των Ελλήνων στη μη εκπλήρωση βασικών υποχρεώσεών τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, από τα 242,6 δισ. ευρώ ιδιωτικό χρέος, το μεγαλύτερο ποσό 108,1 δισ. είναι στην εφορία, τα 37,5 δισ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία και 97 δις. ευρώ σε τράπεζες και Εταιρίες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις.

Πιστεύουμε ότι απαιτείται από την Ελληνική Πολιτεία η στρατηγική και ολιστική διαχείριση του Επιχειρηματικού χρέους προς το Δημόσιο, σε συνδυασμό με τη δραστική διαγραφή ακόμα μεγαλύτερου μέρους του με αναλογικά και δίκαια κριτήρια στη βάση των οικονομικών δεδομένων και των πληγμάτων της πανδημίας σε κάθε κλάδο επιχειρήσεων. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενοποιηθούν οι ρυθμίσεις ασφαλιστικών εισφορών των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών προς το «Κέντρο Είσπραξης Ανείσπρακτων Οφειλών» (ΚΕΑΟ) χωρίς τους αποκλεισμούς κλάδων (ΚΑΔ).

Επιπλέον, εξακολουθεί να είναι αναγκαία η αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων από τα κοινοτικά προγράμματα για παροχή φθηνών κεφαλαίων κίνησης με ταχύτατες διαδικασίες σε επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Εξακολουθούμε να θεωρούμε επιβεβλημένη εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης την υλοποίηση της δέσμευσής της για τη δημιουργία και νέου περιφερειακού προγράμματος μη επιστρεπτέας χρηματοδότησης, το οποίο αυτή τη φορά θα στοχεύει στις βαριά πληττόμενες πολύ μικρές τοπικές επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν πέρσι εξαιτίας των περιορισμένων πόρων και των ανορθολογικών κριτηρίων αξιολόγησης.

  1. Αποτίμηση των επιπτώσεων της παρατεταμένης αύξησης του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις των Χανίων & περαιτέρω παρεμβάσεις. (Εισηγητής Γιώργος Πατεράκης, Υπεύθυνος Γ.Ε.Μ.Η.)

Η περαιτέρω άνοδος του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή τον Ιανουάριο του 2022 αύξηση 6,2% στην Ελληνική Αγορά, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021, η οποία αφορά είδη πρώτης ανάγκης και κυρίως την Ενέργεια επιβαρύνει σημαντικά και την Οικονομία των Χανίων συμπιέζοντας εντέλει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, η οποία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό της Ανάπτυξης, ενώ παράλληλα «εκτοξεύεται και το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να προχωρήσει και σε νέα μέτρα στήριξης προς τις Επιχειρήσεις και τον Καταναλωτή, αξιοποιώντας το γεγονός ότι οι αναπτυξιακοί ρυθμοί της εθνικής Οικονομίας σύμφωνα με την Κομισιόν για το 2021 έφτασαν στο 8,5%, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις και αντανακλώντας τις ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις και τη σημαντική συμβολή της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η Ελληνική κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αναχαίτισης των επιπτώσεων των ανατιμήσεων στα νοικοκυριά έχει ήδη προχωρήσει στην υιοθέτηση μέτρων στήριξης της κοινωνίας κατά των αρνητικών συνεπειών της ενεργειακής κρίσης, όπως αυτά που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος για τον Φεβρουάριο και είναι ύψους 350 εκατ. ευρώ για την στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων έναντι της ενεργειακής ακρίβειας.

Για τους επαγγελματικούς καταναλωτές, οι οποίοι είναι συμβεβλημένοι με κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας η μοναδιαία τιμή της κρατικής επιδότησης παραμένει στα 65 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Δυστυχώς, η συνεχιζόμενη ανεξέλεγκτη πίεση στην εύρυθμη λειτουργία της Αγοράς απαιτεί την αύξηση της επιδότησης των επιχειρήσεων. Το σύνολο της επιδότησης των επιχειρήσεων εκτιμάται σε 133 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, καλούμε την Ελληνική Πολιτεία να παρέμβει περαιτέρω, ώστε να εξασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της Αγοράς και του ανταγωνισμού και να μειώσει άμεσα τους υπερβολικούς Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, από τους υψηλότερους στην ΕΕ, που βαρύνουν τα καύσιμα με στόχο να συγκρατήσει και τις τιμές στην Ενέργεια και τις Μεταφορές, οι οποίες διαχέονται συνολικά στην αλυσίδα της Οικονομίας.

Άμεση αναθεώρηση της μέχρι σήμερα αδιέξοδης πολιτικής απέναντι στις Ενεργειακές Κοινότητες και τη «διάχυση» της ρευστότητας των πόρων που θα διατεθούν για την αντιμετώπιση της «ενεργειακής φτώχειας» και τη δίκαιη ανάπτυξη των ΑΠΕ και για την εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα μας, σε όσο το δυνατόν περισσότερους, με συνδυασμό περιβαλλοντικών, κοινωνικών, και οικονομικών κριτηρίων. Απαιτείται η ισόρροπη αξιοποίηση πόρων των Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών προγραμμάτων για να δοθούν κίνητρα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην κατεύθυνση της ιδιοκατανάλωσης και της ανάπτυξης συμμετοχικών σχημάτων, όπως οι Ενεργειακές Κοινότητες σε πολλά μικρά και μικρομεσαία έργα (υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, βιομάζας, αποθήκευσης ενέργειας).

Η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να εξορθολογίσει τη σύνδεση των λογαριασμών ρεύματος με τις «ρυθμιζόμενες χρεώσεις». Πρόκειται για επιπλέον οκτώ (8) χρεώσεις που «φουσκώνουν» τους λογαριασμούς του ρεύματος, οι οποίες μάλιστα δεν αφορούν αποκλειστικά τις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας και ξεπερνούν συχνά ακόμα και το 50% του συνολικού λογαριασμού καταναλωτών & επιχειρήσεων, ενώ τα κριτήρια δεν είναι δίκαια και ορθολογικά πχ υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Η ενέργεια αποτελεί βασικό κοινωνικό & αναπτυξιακό αγαθό, αναγκαίο για την αξιοπρεπή διαβίωση του ατόμου και ομαλής λειτουργίας της Αγοράς και συνεπώς πρέπει να είναι προσιτό και προσβάσιμο σε όλους τους καταναλωτές.

Σημαντική ανακούφιση για τα νησιά της χώρας μας θα προσφέρει και η αύξηση εκ μέρους της Ελληνικής Πολιτείας του ποσοστού επιδότησης του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, το οποίο ήδη δίνει πραγματική ανταγωνιστική στήριξη και στις επιχειρήσεις των Χανίων.

Ανάγκη επίσπευσης του προγράμματος «Εξοικονομώ» για την ενεργειακή αναβάθμιση επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει εξαγγελθεί ότι θα «ανοίξει» το καλοκαίρι από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με 450 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά θα κινητοποιηθούν κεφάλαια πάνω από 900 εκατ. ευρώ. Ξεχωριστός προϋπολογισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ θα υπάρξει για τις τουριστικές επιχειρήσεις που έχουν υποστεί μεγάλο πλήγμα από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Τέλος, είναι επιβεβλημένη και η παροχή οικονομικών κινήτρων από την Ελληνική Πολιτεία σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επαγγελματικά οχήματα για να τα αντικαταστήσουν με λιγότερο ενεργοβόρα και φιλικά προς το περιβάλλον.