ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση Προθεσμίας Επαναπιστοποίησης – Ανανέωσης Άδειας Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Έτους 2020, Μετά και την Επιστολή- Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Χανίων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την παράταση της επαναπιστοποίησης – ανανέωσης των αδειών ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έτους 2020 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2021. Η αρχική καταληκτική ημερομηνία της ετήσιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (επαναπιστοποίησης) είχε παρέλθει στις 31 Μαρτίου 2021.

Συνεπώς, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4583/2018 (Α’ 212), ειδικά για τους υπόχρεους προσκόμισης των σχετικών πιστοποιητικών επανεκπαίδευσης εντός του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, προς διατήρηση εγγραφής των ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών διαμεσολαβητών στο ειδικό Μητρώο του άρθρου 19 του ν. 4583/2018, η ετήσια επαγγελματική εκπαίδευση του άρθρου 20 του ιδίου νόμου, μπορεί κατ’ εξαίρεση να πραγματοποιηθεί, έως τις 30 Ιουνίου 2021. Η εν λόγω παράταση καταλαμβάνει μόνο την ετήσια υποχρεωτική επαγγελματική εκπαίδευση για το έτος 2020

Υπενθυμίζεται ότι Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, μετά από αρκετά αιτήματα προερχόμενα από τους σχεδόν 150 επαγγελματίες ασφαλιστικών υπηρεσιών προς τον θεσμικό φορέα της επιχειρηματικής κοινότητας και παράλληλη επικοινωνία του με τον «Σύνδεσμο Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητων Χανιων» (Σ.Α.Δ.Χ), είχε αποστείλει υπηρεσιακή επιστολή (26/03/2021-βλέπε επισύναψη) προς τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Δικαιοσύνης με το αίτημα που ικανοποιήθηκε τελικά σχετικά με την παράταση της προθεσμίας επαναπιστοποίησης – ανανέωσης της άδειας των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών έτους 2020, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας Covid-19.

Ακολουθούν το Φ.Ε.Κ. & η Επιστολή του Επιμελητηρίου Χανίων.

ΦΕΚ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ