ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δράση του ΕΠΑνΕΚ: “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕKΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.

Νέα Δράση ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑΝΕΚΙΝΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ:«Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για προμήθεια Α΄ Υλών»

🔹Δικαιούχοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τουλάχιστον έναν από τους ακόλουθους ΚΑΔ (περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας):

– 56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης.
– 56.21: Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις.
– 56.29.20: Άλλες υπηρεσίες εστίασης.
– 56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών.

🔹Μία Αίτηση Χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ.
🔹Να παρουσιάζουν μείωση του κύκλου εργασιών του έτους 2020 ποσοστού 30% σε σχέση του 2019.
🔹Να έχουν ως κύριο ΚΑΔ ή με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ.
🔹Συνολική μη επιστρεπτέα επιχορήγηση υπό μορφή Κεφαλαίου Κίνησης που δύναται να ανέλθει κατά μέγιστο σε ποσοστό 7% του ετησίου κύκλου εργασιών (2019 ή 2020).
🔹Να έχουν κάνει έναρξη εργασιών μέχρι 31.12.2020.
🔹Μέγιστο ποσό Επιδότησης 100.000€.

➡️Οι δαπάνες των επιχειρήσεων είναι επιλέξιμες από την 1.4.2021 και μετά.

➡️Η καταβληθείσα προκαταβολή κεφαλαίου κίνησης για την προμήθεια πρώτων υλών θα πρέπει να έχει αναλωθεί από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών έως 31.12.2021.

✅Έναρξη Υποβολών: 14/05/2021 έως και 30/07/2021

✅Υποβολή Αιτήσεων: Πλατφόρμα Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων – www.ependyseis.gr/mis

Δείτε περισσότερα ΕΔΩ.