ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση 6 μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας.

2021 2 12 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Γραμματείας της Αναπτυξιακής Κρήτης:
Τηλ. 2810302400
E-mail : info@ank.gr