ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ξεκινά στις 22/2/2021 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» με στόχο την επιχορήγηση ΜμΕ για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop).

2021 02 12 Δελτίο Τύπου για e - λιανικό

Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Γραμματείας της Αναπτυξιακής Κρήτης:
Τηλ. 2810302400
E-mail : info@ank.gr