ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Επικοινωνία του Υπουργού, κ. Γιάννη Πλακιωτάκη, και της Γενικής Γραμματέως Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κας Χριστιάνας Καλογήρου, με τον Αντώνη Ροκάκη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων με Θέμα την Αποτελεσματική Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας στην Κρήτη από το Μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

Επιστολή του Επιμελητηρίου Χανίων και Ανταπόκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για την Παράταση Υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης Β’ Εξαμήνου 2020

Ο Αντώνης Ροκάκης, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, απέστειλε επιστολή προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αίτημα την παράταση της προθεσμίας για την κατάθεση αιτήσεων χρηματοδότησης και των σχετικών παραστατικών σχετικά με το μέτρο της β’ φάσης του μεταφορικού ισοδύναμου με επιλέξιμες δαπάνες για χρηματοδότηση της περιόδου 1/7/2020 εως και 31/12/2020. Στην επιστολή του το Επιμελητήριο Χανίων ενημέρωσε την ηγεσία του Υπουργείου για το έντονο ενδιαφέρον της επιχειρηματική κοινότητας των Χανίων για την ενεργό συμμετοχή της στο πρόγραμμα ενίσχυσης, όπως και σχετικά με τη δυσκολία στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στη λειτουργία της Αγοράς, στο πλαίσιο των υγειονομικών περιοριστικών μέτρων για τη διαφύλαξη της δημόσιας Υγείας.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, και η Γενική Γραμματέας, Χριστιάνα Καλογήρου, επικοινώνησαν σήμερα με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων και τον ενημέρωσαν για την απόφαση ανταπόκρισή τους στο αίτημα του θεσμικού φορέα της επιχειρηματικής κοινότητας. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ορίστηκε η Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, η ηγεσία του Υπουργείου τόνισε την έμπρακτη οικονομική ενίσχυση 1269 πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων νησιωτικών επιχειρήσεων της Κρήτης με €3.193.000 για πρώτη φορά κατά το προηγούμενο έτος, η οποία αποτελεί σημαντική «ανάσα» σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο και για την επίβίωση της Οικονομίας του νησιού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Επιμεήτηρίου Χανίων, ευχαρίστησε την ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα του θεσμικού φορέα για την διευκόλυνση της διαδικασίας συμμετοχής. Ο Αντώνης Ροκάκης και ο Γιάννης Πλακιωτάκης συζήτησαν για τον συντονισμό των επόμενων «βημάτων» σχετικά με την επίτευξη του κοινού στρατηγικού τους στόχου, στον οποίο προσβλέπουν οι επιχειρηματίες των Χανίων, δηλαδή στην καθιέρωση και επέκταση για το σύνολο των επιχειρήσεων του κρίσιμου χρηματοδοτικού μέτρου του μεταφορικού ισοδύναμου συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της Κρήτης, ώστε να επιτευχθεί η απόλυτα ισότιμη αντιμετώπισή της με τα υπόλοιπα νησιά της Ελλάδας.

Δείτε την επιστολή ΕΔΩ.