ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα: «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΥΡΙΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ 01.01.2021».