ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

1 Στις 4 Επιχειρήσεις του Κλάδου Εστίασης στα Χανιά Κινδυνεύουν | Επείγουσα Δέσμη Προτάσεων για την Επιβίωση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων στην Π.Ε. Χανίων με Κοινή Επιστολή προς τον Πρωθυπουργό από το Επιμελητήριο Χανίων και το Σύλλογο Εστίασης της Π.Ε. Χανίων.

Εχθές, στο Επιμελητήριο Χανίων με πρωτοβουλία του Προέδρου, Αντώνη Ροκάκη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη εργασίας με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εστίασης της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κ. Βασίλη Οικονομάκο. Μετά από στενή συνεργασία και διάλογο οι δύο θεσμικοί φορείς αποφάσισαν να αποστείλουν κοινή επιστολή στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς για να ενημερωθεί εγκαίρως και αξιόπιστα η Ελληνική Πολιτεία σχετικά με την ανάγκη επείγουσας αποτροπής της τελικής κατάρρευσης του σημαντικού κλάδου της Εστίασης, ο οποίος είναι αλληλένδετος και με τον κρίσιμο αναπτυξιακό τομέα του Τουρισμού στην περιφερειακή ενότητα Χανίων. Στη σύσκεψη συμμετείχαν και τα προερχόμενα από τον κλάδο της Εστίασης μέλη Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Χανίων κ.κ. Νεκτάριος Ψαρουδάκης και Γιώργος Ζυμβραγάκης.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν την εξέλιξη προηγούμενης κοινής παρέμβασης των δύο θεσμικών φορέων προς την Ελληνική Κυβέρνηση (13 Αυγούστου 2020), όταν είχαν επιβληθεί και τότε έκτακτοι τοπικοί περιορισμοί στη λειτουργία της Εστίασης στην Π.Ε. Χανίων για την αντιμετώπιση της Πανδημίας Covid-19.

Δείτε την κοινή επιστολή και τις προτάσεις προς τον Πρωθυπουργό ΕΔΩ.