ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνάντηση του Σπύρου Σοφιανού, Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τμ. Δυτικής Κρήτης, με τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνη Ροκάκη. Στο Επίκεντρο οι Καταστροφικές Συνέπειες στην Επιχειρηματική Ανάπτυξη από το Άρθρο 138 του Νομοσχεδίου για το Χωροταξικό Σχεδιασμό.

Σήμερα, στο Επιμελητήριο Χανίων πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σπύρου Σοφιανού, Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τμ. Δυτικής Κρήτης, με τον Αντώνη Ροκάκη, Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων. Κεντρικό ζήτημα της συνάντησης υπήρξε η ανάγκη απόσυρσης της αντι-αναπτυξιακής διάταξης, η οποία εισήχθη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία στιγμή (εκτός της διαβούλευσης) στο Άρθρο 138 του Νομοσχεδίου για το Χωροταξικό-Πολεοδομικό Σχεδιασμό, με το οποίο καταργείται η μέχρι σήμερα παρέκκλιση δόμησης στα υψηλής παραγωγικότητας γεωτεμάχια (άρθρο 51 παρ.11 του Ν.4178/13).

Οι δύο πρόεδροι κατά τη συνάντησή τους διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προωθεί σε αρκετές περιπτώσεις με ισοπεδωτικό και απαράδεκτο τρόπο την κατάργηση κάθε δυνατότητας δόμησης, όπως και εκσυγχρονισμού-επέκτασης, ακόμα και διατήρησης σε λειτουργία υφιστάμενων επιχειρήσεων των Χανίων. Είναι προφανές ότι και στην περιφερειακή ενότητα των Χανίων το μεγαλύτερο τμήμα από το σύνολο των αξιοποιήσιμων εκτάσεων εκτός σχεδίου αποτελεί «εν δυνάμει» Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

Με την προωθούμενη διάταξη, η διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ τα κριτήρια πλέον καθορίζονται τόσο απόλυτα, ώστε σημαντικό τμήμα των αξιοποιήσιμων εκτάσεων στην περιφερειακή ενότητα Χανίων να χαρακτηρίζονται ως επί το πλείστον «Υψηλής Παραγωγικότητας» με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατόν να δομηθούν για άλλες χρήσεις, πλην της αμιγώς αγροτικής.

Η υπό κατάργηση διάταξη έδινε τη δυνατότητα σε ζώνες εκατέρωθεν Εθνικών – Επαρχιακών – Δημοτικών Οδών να μπορούν να δομηθούν. Η κατάργησή της συγκεκριμένης ευκαιρίας από το παρόν νομοσχέδιο ουσιαστικά αδρανοποιεί οποιαδήποτε επένδυση μη αμιγούς αγροτικού χαρακτήρα χαμηλής όχλησης. Χρήσεις τουριστικές, βιομηχανικές, βιοτεχνικές, επαγγελματικά εργαστήρια, συνεργεία και γενικά κάθε χρήση μη αγροτικού χαρακτήρα καταργείται στην εκτός σχεδίου περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Αυτό συμβαίνει καθώς σήμερα, στα Χανιά δεν προσφέρονται επαρκείς διαθέσιμες σύγχρονες ζώνες υποδοχής (π.χ. βιομηχανικό-βιοτεχνικό πάρκο, οικισμοί σε τουριστικές ζώνες με σχέδιο πόλεως).

Κατά συνέπεια, ο κος Ροκάκης και ο κος Σοφιανός, συμφώνησαν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οφείλει άμεσα να αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη ώστε προηγουμένως να μελετηθούν οι επιτρεπόμενες ζώνες για κάθε επί μέρους αναπτυξιακά ισόρροπη χρήση κάθε περιοχής μέσα από εκτεταμένο διάλογο της πολιτείας με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους εμπλεκόμενους θεσμικούς φορείς, ώστε στη συνέχεια να είναι δυνατόν να ενσωματωθούν αξιόπιστα τα χωροταξικά σχέδια της χώρας.

Η σημερινή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ολοκληρωμένου κύκλου ενημερωτικών επαφών των δύο προέδρων με τους τοπικούς βουλευτές και τους υπόλοιπους θεσμικούς φορείς των Χανίων.