ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Πρώτου Κύκλου Χρηματοδότησης Μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου Επιχειρήσεων.

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρήσεων A’ εξαμήνου έτους 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία η Δευτέρα 07/12/2020.
Για περισσότερες πληροφορίες: www.metaforikoisodynamo.gr