ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόσκληση στον Διακρατικό Διαγωνισμό Καινοτόμας Επιχειρηματικής Αριστείας στον Αγροδιατροφικό τομέα (INNOVAGRO AWARDS).

Η Περιφέρεια Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου “INNOVAGRO”- Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic- Ionian Area (Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου για την προώθηση της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην Αδριατική και το Ιόνιο) προσκαλεί τους σπουδαστές και τους νέους επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου να συμμετάσχουν στον Διακρατικό Διαγωνισμό Καινοτόμας Επιχειρηματικής Αριστείας στον Αγροδιατροφικό τομέα (INNOVAGRO AWARDS).

Ο διαγωνισμός αποσκοπεί στην προώθηση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών και νεοφυών επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και θα διεξαχθεί στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανιών (ΜΑΙΧ) στις 3 Οκτωβρίου 2020.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να είναι νέοι επιχειρηματίες του δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα ή σπουδαστές που θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις καινοτόμες ιδέες τους κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η φόρμα συμμετοχής έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του INNOVAGRO (https://innovagro.adrioninterreg.eu/) και όλοι οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν αποστείλει τις αιτήσεις τους στο  ggv@etam.gr  (κ. Γιάννα Βλαχάκη) μέχρι την Τετάρτη  30/09/2020.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές, ερευνητικά γκρουπ και νέοι επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου.

Τα κριτήρια αξιολόγησης θα είναι:

  • Τα καινοτόμα στοιχεία και η πρωτοτυπία της ιδέας
  • Η σαφήνεια και η πληρότητα της ιδέας
  • Η κάλυψη των αναγκών της αγοράς
  • Τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της ιδέας
  • Η βιωσιμότητα της ιδέας
  • Η ωριμότητα της ιδέας και
  • Οι ανάγκες σε πόρους για περαιτέρω ανάπτυξη

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον κ. Γιώργο Λυμπινάκη:   libinakis@crete.gov.gr (+30 28213 46553).

Διαδικασία Διαγωνισμού

  1. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλλει την αίτησή τους έως την Τρίτη Τετάρτη 30/09/2020.
  2. Οι υποψήφιες προτάσεις θα αξιολογηθούν από μία Διακρατική επιτροπή αξιολόγησης που θα αποτελείται από ένα – έμπειρο και εξειδικευμένο στην καινοτομία και τον αγροδιατροφικό τομέα – μέλος από κάθε εταίρο.
  3. Η ανακοίνωση των (3) τριών καλύτερων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της Διακρατικής Εκδήλωσης Εξωστρέφειας στις 3 Οκτωβρίου 2020.

Participation Form