ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ».

Το K.E.K. ΚΡΗΤΗ (Εφέδρων Πολεμιστών 103, 73136 Χανιά)  ενημερώνει για το ΝΕΟ έργο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.)  με τίτλο    «Ενέργειες Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ψηφιακών Δεξιοτήτων Εργαζομένων στον Ιδιωτικό Τομέα» που περιλαμβάνει επιδοτούμενα προγράμματα για εργαζόμενους όλων των κλάδων του ιδιωτικού τομέα.

Ενέργειες των προγραμμάτων

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :

• Επαγγελματική Συμβουλευτική 5 συνεδριών

• Διαδικτυακή  κατάρτιση 100 ωρών, σε εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών

• Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στα Προγράμματα έχουν όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης που απασχολούνται, ηλικίας από 18 έως 64 ετών. Μπορούν να το παρακολουθήσουν και όσοι έχουν ήδη καταρτιστεί σε παρόμοιο πρόγραμμα.

Εκπαιδευτικό επίδομα

Οι ωφελούμενοι θα επιδοτηθούν με 5 ευρώ για κάθε ώρα κατάρτισης.

Το κάθε πρόγραμμα διαρκεί 100 ώρες και οι συμμετέχοντες λαμβάνουν το εκπαιδευτικό επίδομα των 500€. Επίσης, οι εργαζόμενοι ωφελούμενοι, θα αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων ανάλογα με το αντικείμενο κατάρτισης που θα καταρτισθούν, ενώ οι ώρες μελέτης, είναι ΑΥΣΤΗΡΑ εκτός ωραρίου εργασίας των καταρτιζόμενων.

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις τρεις εκπαιδευτικές μεθόδους:

• Τηλεκατάρτιση (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)

• Διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα

• Μικτή Κατάρτιση (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/ διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Θεματικά αντικείμενα κατάρτισης

1.Βασικές δεξιότητες χρήσης (ΤΠΕ)

2.Ειδικός σχεδιασμού ιστοσελίδων και εφαρμογών κινητών συσκευών

3.Τεχνικός εφαρμογών λογισμικού

4.προγραμματιστής βάσεων δεδομένων

5.Τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών & δικτύων

6.Τεχνικός ασφάλειας συστημάτων πληροφορικής

7.Ειδικός στη χρήση τεχνικών και εργαλείων social media marketing

8.Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικού εμπορίου (e-commerce)

Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο παραπάνω πρόγραμμα:

Να μπουν στο https://109.uhc.gr  να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής, να ανεβάσουν  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  και στην συνέχεια να αποστείλουν τον κωδικό αίτησης (ΚΥΑΣ) στο mail  KEK@KEK-KRITI.GR  με Θέμα : ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ KEEE (προς κα Αριάδνη Γασπαρη-Νόβακ).