ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας ο πρόεδρος του ΕΒΕΧ Α. Ροκάκης.

Με απόφαση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος ορίστηκε εκπρόσωπος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής Κρουαζιέρας ως τακτικό μέλος για το 2020 ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης.

Επίσης ορίστηκαν, ως τακτικό μέλος ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου κ. Ι.Πάππου και αναπληρωματικά μέλη, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων κ. Ι. Ρούσσος, και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας κ. Γ. Χονδρογιάννης.