ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του ΣΒΒΑ | Ερωτηματολόγιο για τους επιχειρηματίες της πόλης των Χανίων.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΒΑ) στο οποίο συμμετέχουν ο Δήμος Χανίων και το Επιμελητήριο και αφορά την περιοχή του ευρύτερου αστικού κέντρου Χανίων (πόλη Χανίων) παρακαλούνται οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην προαναφερόμενη περιοχή να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο.

Οι βασικές δράσεις του σχεδίου βρίσκονται σε φάση υλοποίησης (https://www.chania.gr/dimos/erga-BAA/atratigikibaa.html).

Μια από τις σχεδιαζόμενες δράσεις αφορά στη βελτίωση των συνθηκών πρόσβασης στην απασχόληση ανέργων και ειδικών ευπαθών ομάδων (ωφελούμενοι). Η δράση αυτή η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης, προβλέπεται να περιλαμβάνει την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση και δικτύωση τοπικών φορέων καθώς και τη συμβουλευτική, υποστήριξη, κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων/δεξιοτήτων των ωφελούμενων.

Προκειμένου ο σχεδιασμός της δράσης αυτής να βασιστεί σε όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα στοιχεία της ευρύτερης περιοχής παρέμβασης, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε το συνημμένο ερωτηματολόγιο το οποίο έχει συνταχθεί και σε google form σε επιχειρήσεις της πόλης των Χανίων.

Το ερωτηματολόγιο είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://drive.google.com/open?id=1VlJftfB8wuPIwrhEUl17zr4RSS5QYj-tCmKNUeb6UnQ

Προκειμένου να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, σας ενημερώνουμε ότι η συμπλήρωσή τους θα είναι εφικτή έως την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 2019.