ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του Innovagro | Info day.

Το Επιμελητήριο Χανίων, ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO, το οποίο στοχεύει στην Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου προώθησης της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, οργάνωσε και πραγματοποίησε Ενημερωτικό Forum (info-day), στο πλαίσιο των εκδηλώσεων INNOVAGRO, το οποίο πραγματοποιήθηκε στα Χανιά στο «Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης» στις 1 Νοεμβρίου 2019.

Ο κύριος σκοπός του Ενημερωτικού Forum (info-day) ήταν η ενημέρωση των εκπροσώπων των ελληνικών επιμελητηρίων και άλλων τοπικών /εθνικών ενδιαφερομένων φορέων (Αγροδιατροφικές & τουριστικές επιχειρήσεις, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές,  Ερευνητικά Ινστιτούτα & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί κ.λ.π), για τους στόχους, τις δραστηριότητες και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου INNOVAGRO.

Να σημειωθεί ότι στην υλοποίηση του έργου INNOVAGRO, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014-2020 και εθνικούς πόρους, εμπλέκεται ένα ευρύ εταιρικό σχήμα αποτελούμενο από: 4 Επιμελητήρια & Ενώσεις Επιμελητηρίων, 2 Πανεπιστήμια, 2 Περιφερειακές Αρχές, 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο και 1 Συνομοσπονδία Αγροτών από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία) της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου.