ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο του INNOVAGRO | 5o Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης.

Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), ως Επικεφαλής Εταίρος του έργου INNOVAGRO, το οποίο στοχεύει στην Ανάπτυξη ενός καινοτόμου δικτύου προώθησης της εξωστρέφειας των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Αδριατικής – Ιονίου, θα οργανώσει το 5ο Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων INNOVAGRO, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στα Χανιά το διήμερο 1 και 2 Νοεμβρίου 2019.

Το 5ο Διακρατικό Εργαστήριο Δικτύωσης θα πραγματοποιηθεί στο Επιμελητήριο Χανίων την Παρασκευή 1 Νοεμβρίου 2019 (10:00 – 14:00), με την συμμετοχή σχετικών εμπειρογνωμόνων από την Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία. Οι κύριοι σκοποί αυτού του Εργαστηρίου είναι:

  • η ανάδειξη της τοπικής γαστρονομικής κληρονομιάς της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου.
  • η προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με τον αγροδιατροφικό τομέα.
  • η παρουσίαση ορθών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα του τουρισμού και του αγροτουρισμού.
  • ο σχεδιασμός κοινών γαστρονομικών διαδρομών στην περιοχή Αδριατικής – Ιονίου.

Επισημαίνεται ότι το εταιρικό σχήμα του έργου ΙNNOVAGRO αποτελείται από: 4 Επιμελητήρια & Ενώσεις Επιμελητηρίων, 2 Πανεπιστήμια, 2 Περιφερειακές Αρχές, 1 Ερευνητικό Ινστιτούτο και 1 Συνομοσπονδία Αγροτών από 5 χώρες (Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Σερβία και Αλβανία) της περιοχής Αδριατικής – Ιονίου.

Τέλος να σημειωθεί ότι, το έργο INNOVAGRO χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ – ΙΟΝΙΟ 2014-2020 και εθνικούς πόρους.