ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρουσία της ΓΓ Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων | Συνεδρίασε το ΔΣ της ΕΕΔΕΓΕ στην Αθήνα | Το ΕΒΕΧ εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ του φορέα Ασπασία Λουπάκη.

Πραγματοποιήθηκε προ ημερών στην Αθήνα συνεδρίαση  του Δ.Σ. του ΕΕΔΕΓΕ στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, με προσκεκλημένη την Γενική Γραμματέα Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, κ. Μαρία Συρεγγέλα. To EEΔΕΓΕ αποτελεί το μόνο θεσμοθετημένο φορέα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας μιας και το διοικητικό του συμβούλιο αποτελείται από εκλεγμένες επιχειρηματίες από τα 52 Επιμελητήρια της χώρας.

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κ. Σοφία Κουνενάκη – Εφραίμογλου ανέφερε στη συνεδρίαση: «Η συνάντησή μας σηματοδοτεί μία νέα αρχή και ευκαιρία συνεργασίας σε ό,τι αφορά την προώθηση των απαιτούμενων πρωτοβουλιών για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στην αγορά εργασίας, όπως το μείζον ζήτημα της ανεργίας των γυναικών και της μισθολογικής ανισότητας».

Η κ. Συρεγγέλα παρουσίασε αναλυτικά και τεκμηρίωσε τη μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. «Το μείζον ζήτημα του μισθολογικού χάσματος των φύλων και η ανισότητα στα επίπεδα αποδοχών καθώς και η πάταξη του φαινομένου είναι ένας από τους κύριους λόγους της εν λόγω μεταφοράς. Ταυτόχρονα, η προσπάθεια επαγγελματικής και επιχειρηματική ενδυνάμωσης των γυναικών με την ταυτόχρονη προσπάθεια εξισορρόπησης της κοινωνικής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική, καθιστούν τη μεταφορά στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιβεβλημένη. Η προσπάθεια αυτή δεν αναιρεί την εφαρμογή των οριζόντιων πολιτικών για την επίτευξη της ισότητας».

Ακολούθησε χρήσιμη και παραγωγική ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και της Γενικής Γραμματέως και δρομολογήθηκαν σημαντικές δράσεις εθνικής εμβέλειας για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της μισθολογικής ισότητας.

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε στη συνεδρίαση το μέλος του ΔΣ του ΕΒΕΧ, οικονομικός επόπτης και μέλος της ΔΕ της ΕΕΔΕΓΕ, Ασπασία Λουπάκη.