ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Innovagro διακρατική εκδήλωση εξωστρέφειας.

Το Επιμελητήριο Χανίων, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου INNOVAGRO, στόχος του οποίου είναι η προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στον αγροδιατροφικό κλάδο, με απώτερο σκοπό την εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων, διοργανώνει το Σάββατο 02/11/2019 και ώρα 10.00 μ.μ. – 18.00μ.μ. στην Πύλη Σαμπιονάρα, Μίνωος & Επιμενίδου.

3η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ

« Ενίσχυση των Δεσμών μεταξύ

του Τουριστικού και του Αγροδιατροφικού Κλάδου»

Στην Εκδήλωση θα παρευρεθούν φορείς του Αγροδιατροφικού & Τουριστικού Κλάδου (Επιχειρήσεις, Επιμελητήρια, Ενώσεις Τουριστικών Καταλυμάτων), Ερευνητικά & Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και Περιφερειακές Αρχές από τις ακόλουθες χώρες :

  • Ελλάδα
  • Ιταλία
  • Σλοβενία
  • Σερβία
  • Αλβανία

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθούν:

  • Έκθεση / Παρουσίαση Προϊόντων και Υπηρεσιών του Αγροδιατροφικού & Τουριστικού Κλάδου (Ενδεικτικά: Αγροδιατροφικά Προϊόντα, Τουριστικές Υπηρεσίες, Οινο-γαστρονομικές διαδρομές / προορισμοί και καλές πρακτικές από Ξενοδοχειακές Μονάδες)
  • Γαστρονομικές Εκδηλώσεις με σκοπό την προώθηση τοπικών αγροτικών προϊόντων
  • Β2Β Συναντήσεις μεταξύ Αγροδιατροφικών και Τουριστικών Επιχειρήσεων από τις παραπάνω χώρες.

Καλούνται όσες επιχειρήσεις και φορείς του Αγροδιατροφικού & Τουριστικού κλάδου, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγής, Γυναικείοι Συνεταιρισμοί, Αναπτυξιακές Εταιρίες ΟΤΑ, Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, Ακαδημαϊκά & Ερευνητικά Ιδρύματα επιθυμούν να συμμετάσχουν να αποστείλουν σχετικό αίτημα, συνοδευόμενο με μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους, (προϊόντων/υπηρεσιών που θα παρουσιάσουν), και το είδος της επιχειρηματικής συνεργασίας που αναζητούν  (500 χαρακτήρες), υπόψη κ. Ματαλιωτάκη τηλ 28210 52329, στο e-mail: epixeirin@chania-cci.gr, το αργότερο μέχρι τις 25/10/2019.