ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με πλούσια επιχειρηματική ατζέντα συνεδρίασε το Π.Ε.Σ. Κρήτης στον Άγιο Νικόλαο.

Με πλούσια ατζέντα και με βασικούς στόχους τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της καινοτομίας, την αύξηση της απασχόλησης και την αναζωογόνηση των τοπικών αγορών συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο (Π.Ε.Σ.) Κρήτης στις 23 Σεπτεμβρίου, στο Επιμελητήριο Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο.

Στο πλαίσιο του συμβουλίου ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων Αντώνης Ροκάκης δήλωσε:

“Η σημαντικότητα του σημερινού συμβουλίου έγκειται τόσο στα θέματα που συζητήθηκαν, όσο και στις αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα, οι οποίες στοχεύουν αφενός στη λύση ή πίεση για λύση των προβλημάτων (πχ μεταφορικό ισοδύναμο), και αφετέρου στην ώθηση της συνεργασίας των επιμελητηρίων με άλλους φορείς, όπως τα ερευνητικά ιδρύματα της Κρήτης. Θέλουμε και πιστεύουμε ότι σύντομα οι προσπάθειες μας θα πιάσουν τόπο και θα έχουμε αποτελέσματα αντάξια των προσδοκιών μας”.

Η συνεδρίαση διεξήχθη και ολοκληρώθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος, εκφράστηκε η βούληση όλων για περαιτέρω ενδυνάμωση της συνεργασίας και της αποτελεσματικότητας, οριοθετήθηκαν οι νέοι στόχοι. Μεταξύ των άλλων, αποφασίστηκαν:

• Η άμεση παρέμβαση για την οριστικοποίηση της ένταξης της Κρήτης στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου. Όπως είναι γνωστό, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 4606/2019, εκκρεμεί η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία θα καθορίζονται συγκεκριμένες επαγγελματικές δραστηριότητες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κρήτη, με αυξημένο κόστος μεταφοράς και οι οποίες θα ενταχθούν στο μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου.

• Η άμεση ανάγκη, από την Πολιτεία, αναζήτησης λύσεων επιτάχυνσης κατασκευής ενός σύγχρονου και ασφαλούς Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, έργου πνοής που χρειάζεται η Κρήτη, η κατασκευή του οποίου πολλάκις έχει εξαγγελθεί στο παρελθόν, έργου πρωταρχικής σημασίας, η κατασκευή του οποίου θα αποτελέσει, εκτός των άλλων, «μοχλό» για την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού στην Κρήτη.
Στον άξονα αυτό, πάνω από 50 ανθρώπινες ζωές αφήνουν κάθε χρόνο την τελευταία τους πνοή στις επικίνδυνες στροφές, ενώ αμέτρητοι είναι οι τραυματίες των τροχαίων, που φυσικά δεν είναι ατυχήματα. Δεν αποτελεί μόνο την «καρμανιόλα» της Κρήτης, αλλά της Ελλάδας, αφού αποτελούν παρελθόν το φονικό «πέταλο» του Μαλιακού και η Εθνική οδός Κορίνθου – Πατρών.

• Η συνεργασία και ο συντονισμός των Επιμελητήριων της Κρήτης για την ένταξή τους σε κοινοτικά προγράμματα ανάπτυξης και αναβάθμισης των πληροφοριακών τους συστημάτων, με στόχο την καλύτερη επικοινωνία με τα μέλη τους και την ταχύτερη διάχυση της πληροφορίας.
• Η ανάληψη, από τα Επιμελητήρια της Κρήτης, δράσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης συγχρηματοδοτουμένων προγραμμάτων, διάχυσης και προσέγγισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω παροχής συμβουλευτικής και coaching επιτόπου σε αυτές.

• Οι συμπράξεις Επιμελητηρίων – Περιφέρειας – Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Κρήτης, στο πλαίσιο λειτουργίας του περιφερειακού συμβουλίου καινοτομίας Κρήτης, αναφορικά με την προώθηση διασύνδεσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων.

• Η συμμετοχή των Επιμελητηρίων της Κρήτης στις εκδηλώσεις του «Μήνα Οδικής Ασφάλειας Κρήτης». Πρόκειται για με σειρά εκδηλώσεων με στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών για τη σημασία της οδικής ασφάλειας.
Φέρνοντας σε επαφή τους κατοίκους της Κρήτης και επιδεικνύοντας τον εξοπλισμό βιωματικής εκπαίδευσης που διαθέτει το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» (Ι.Ο.ΑΣ.), προσομοιάζοντας τις αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, προσδοκάται η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος και η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων στην καλύτερη εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας στην καθημερινή τους ζωή.