ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

5Η ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ GSS CVET, ΣΤΗΝ ΣΟΦΙΑ | Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε ο Χρήστος Τσοντάκης.

Εντός του Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Σόφιας η πέμπτη συνάντηση εταίρων  του έργου GSS CVET. Σημαντικά αποτελέσματα της συνάντησης ήταν οι παρουσιάσεις του εκπαιδευτικού περιεχομένου που έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, όπως έχει αναρτηθεί στην  πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης.

Η μεθοδολογία εκπαίδευσης περιλαμβάνει την ανάπτυξη «Serious games  για εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών», τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη συμμετοχή των χρηστών στην επίλυση προβλημάτων μέσω υψηλών επιπέδων διαπεραστικότητας και υψηλού επιπέδου εμπλοκής σε πραγματικές καταστάσεις και προκλήσεις. Τα πλεονεκτήματα των σεναρίων “serious games” που αναπτύχθηκαν και θα ακολουθηθούν κατά τη διαδικασία κατάρτισης του έργου GSS CVET είναι:

  • Οι εκπαιδευόμενοι εξασκούνται σε πραγματικές καταστάσεις και προκλήσεις και αντιμετωπίζουν τις συνέπειες των επιλογών και των αποφάσεών τους στο ασφαλές περιβάλλον ενός “παιχνιδιού”.
  • με τα χαρακτηριστικά σχεδιασμού του παιχνιδιού, οι εκπαιδευόμενοι ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία.
  • Οι εκπαιδευόμενοι απαιτείται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει για να προχωρήσουν στο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, οι χρήστες εφαρμόζουν τις γνώσεις τους σε διαφορετικές καταστάσεις, όπως συμβαίνει στην πραγματική τους ζωή, κάτι που διευκολύνει τη διατήρηση γνώσης.

Στο τέλος του Απριλίου  η αγγλική έκδοση του εκπαιδευτικού υλικού θα είναι έτοιμη, ενώ τελικά το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι διαθέσιμο στα ελληνικά, ισπανικά, γερμανικά και βουλγαρικά.

Το έργο GSS CVET στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αντιμετωπίζοντας της έλλειψης δεξιοτήτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ως βασική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΤΑΝ), το οποίο εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ κ. Χρήστος Τσοντάκης, συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος μαζί με τα ΤΕΙ Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς 12 εξειδικευμένους οργανισμούς που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές οργανώσεις ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επιχειρήσεις στους τομείς της γεωθερμίας και των ηλιακών εγκαταστάσεων.

Το έργο GSSVET υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών – τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την παροχή της ΕΕΚ. Έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.