ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Εκδήλωση για την βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία στο Επιμελητήριο.

«Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας Σχέδια – Εμπορικά Σήματα) & Πνευματική Ιδιοκτησία» είναι το θέμα της ενημερωτικής εκδήλωσης που διοργανώνει το Επιμελητήριο Χανίων την Τετάρτη 27 Μαρτίου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του φορέα.

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Μέρος 1ο : Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι.)

Παρουσίαση του οργανισμού – διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών – βιομηχανικών σχεδίων

Ομιλητής : Μάνος Τριχάς, στέλεχος ΟΒΙ, Περιφερειακό Γραφείο Κρήτης

2: Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης – Διεύθυνση Σημάτων

Προϋποθέσεις έγκρισης εμπορικών σημάτων και διαδικασίες καταχώρισης αυτών σε επίπεδο εθνικό, ΕΕ και  διεθνές.

Ομιλητής : Παναγιώτα Γεωργοπούλου, Δικηγόρος – Νομικός της Διεύθυνσης Σημάτων.

3: Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι)

Παρουσίαση του οργανισμού, πνευματική ιδιοκτησία – συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα, διαδικασίες και προϋποθέσεις κατοχύρωσης

Ομιλητής : Μαρία – Δάφνη Παπαδοπούλου, Δικηγόρος, Αναπληρώτρια Διευθύντρια ΟΠΙ, Προϊσταμένη Νομικού Τμήματος.