ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Από το Επιμελητήριο | Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ΕΦΕΤ) | Έως τις 14 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων.

Το Επιμελητήριο Χανίων ανακοινώνει στα μέλη του την  διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) διάρκειας 10 ωρών.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια και στην  εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (Κανονισμός 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των Τροφίμων, Υπουργική Απόφαση 14708/17-08-2007 και Υγειονομική Διάταξη ΦΕΚ 2161B/23-6-2017).

Σκοπός: Το σεμινάριο αποσκοπεί στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υγιεινή των τροφίμων.

Αφορά: Εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων που παράγουν, επεξεργάζονται, εμπορεύονται, αποθηκεύουν ή διακινούν τρόφιμα και ποτά σε επιχειρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, σουπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία κ.α.

Αξία συμμετοχής: 50 ευρώ κατ’ άτομο (συμπεριλαμβάνεται το τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ.) και την ταμειακή ενημερότητα του Επιμελητηρίου για τις επιχειρήσεις.

Για την έκδοση των πιστοποιητικών από τον Ε.Φ.Ε.Τ. όλοι οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να συμμετάσχουν στην γραπτή αξιολόγηση η οποία διεξάγεται στη συνέχεια κατόπιν προγραμματισμού από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ως 14/12/2018  καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας και του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου υποβολής.

Η ακριβής ημερομηνία διεξαγωγής των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί μετά την οριστικοποίηση των συμμετεχόντων και την τελική έγκριση τους από τον ΕΦΕΤ.

Αίτηση συμμετοχής και πληροφορίες www.chania-cci.gr  ή στο τηλ. 2821052329 , κ. Μιχελιουδάκη Στέλλα.

Δείτε την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Δείτε την αίτηση ΕΔΩ.