ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Development of an innovative network for the promotion of extroversion of agro-food companies in Adriatic-Ionian Area-INNOVAGRO”,(αριθμ.1/2018).