ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συνάντηση εταίρων προγράμματος GSS-VET στο Βερολίνο – Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε ο Χρήστος Τσοντάκης.

Ενώ οι νέες τεχνολογίες και οι απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης οδηγούν στη ζήτηση δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα, ορισμένα από τα εγγενή χαρακτηριστικά της, όπως η χαμηλή ελκυστικότητα, οι διαρθρωτικές ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις στην παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), θέτουν εμπόδια στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την άνθηση. Επιπλέον, οι δυσκολίες αναγνώρισης δεξιοτήτων μεταξύ των χωρών περιορίζουν την κινητικότητα των εργαζομένων ως πιθανή λύση για την έλλειψη δεξιοτήτων. Πρόκειται για ένα συμπέρασμα της Αναλυτικής Έκθεσης που εκπονήθηκε από το Παρατηρητήριο του Ευρωπαϊκού Τομέα Κατασκευών (ECSO), με στόχο την επισκόπηση της τρέχουσας κατάστασης δεξιοτήτων στον κατασκευαστικό τομέα. Ωστόσο, οι φορείς παροχής κατάρτισης δεν έχουν ακόμη αντιμετωπίσει αυτή τη νέα ζήτηση δεξιοτήτων, δημιουργώντας ένα σημαντικό κενό δεξιοτήτων στην τρέχουσα αγορά εργασίας.

Η ΕΕ έχει θέσει σαφείς στόχους όσον αφορά την ενεργειακή βιωσιμότητα, τους στόχους 20-20-20, οδηγώντας σε μια εντελώς νέα ζήτηση για περιβαλλοντικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό τομέα.

Το έργο GSS -VET στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), αντιμετωπίζοντας της έλλειψης δεξιοτήτων και της ανάπτυξης δεξιοτήτων ως βασική κινητήρια δύναμη για την ανταγωνιστικότητα του τομέα. Το Επιμελητήριο Χανίων (ΕΤΑΝ) συμμετέχει ως βασικός εταίρος στην υλοποίηση του προγράμματος μαζί με τα ΤΕΙ Κρήτης και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης για την Απασχόληση, από την περιφέρεια Κρήτης, καθώς 12 εξειδικευμένους οργανισμούς που εκπροσωπούν ευρωπαϊκές οργανώσεις ιδρύματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και επιχειρήσεις στους τομείς της γεωθερμίας και των ηλιακών εγκαταστάσεων,

Τα τελικά παραδοτέα συμπεριλαμβάνουν:

Τρία ευρωπαϊκά βασικά προγράμματα σπουδών, για τους εργαζομένους σε ηλιακές, φωτοβολταϊκές και γεωθερμικές εγκαταστάσεις, χωρισμένα σε σύνολα μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιτρέποντας την εύκολη εφαρμογή της διαδικασίας ECVET.

Τρία προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης υδραυλικών και ηλεκτρολόγων, συμπεριλαμβανομένων καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων περιόδων μάθησης βάσει της εργασίας

Τρία πρότυπα προσόντων για αξιολόγηση και πιστοποίηση.

Οι εταίροι του έργου GSS CVET, συναντήθηκαν στις αρχές Ιουλίου στο Βερολίνο, στις εγκαταστάσεις της Ομοσπονδίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, στα πλαίσια της τέταρτης διακρατικής συνάντησης απολογισμού και προγραμματισμού δράσεων. Το έργο αναμένεται να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού στον τομέα της γεωθερμικής, ηλιακής θερμικής και φωτοβολταϊκής ενέργειας, τον Νοέμβριο 2018. Οι εργαζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία μετά την κατάρτιση να αποκτήσουν αναγνώριση επικυρώνοντας τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν.

Το έργο GSSVET υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας για την καινοτομία και την ανταλλαγή ορθών πρακτικών – τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων για το σχεδιασμό και την παροχή της ΕΕΚ. Έχει τριετή διάρκεια και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Επιμελητήριο Χανίων εκπροσώπησε το μέλος του ΔΣ και Αντιπρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης (ΕΤΑΝ) κ. Χρήστος Τσοντάκης, ο οποίος μίλησε για το πρόγραμμα GSS-VET και τα οφέλη του, ενώ ιδιαίτερη μνεία με παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού έκανε για το νομό Χανίων, προσκαλώντας ταυτόχρονα τους εταίρους του προγράμματος στην περιοχή μας. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσοντάκης τόνισε: «Τα Χανιά αποτελούν μία από τις ομορφότερες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης ευρύτερα. Η βαθιά ιστορία τους, η πλούσια κουλτούρα, οι φυσικές ομορφιές, η αγροτική και κτηνοτροφική τους παραγωγή, η φιλοξενία, η κρητική κουζίνα, αλλά και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες συναποτελούν  τους παράγοντες για ένα ιδανικό μέρος, που επιλέγει κάποιος να επισκεφθεί και να επενδύσει».