ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Το ΕΒΕΧ ενημερώνει τα μέλη του | Για την αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως φορέας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ελληνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕIΡIΣΗ (AUTODIA) στοχεύει μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, να προσφέρει την δυνατότητα στα ταμιακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων, που χρησιμοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μουσική, να αποκτούν γρήγορα και εύκολα την άδεια χρήσης για τη μουσική αυτή. Το πιστοποιητικό χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων μουσικής ισχύει για ένα έτος.

Οι εργασίες που εκτελούνται αυτόματα είναι:

  • Αυτόματος έλεγχος ταμιακής ενημερότητας της επιχείρησης στο Επιμελητήριο που ανήκει.
  • Αυτόματος προσδιορισμός του δήμου όπου ευρίσκεται η επιχείρηση, σε κεντρικό δήμο του νομού ή όχι.
  • Επιλογή από τον αιτούντα της κατηγορίας της επιχείρησης και αυτόματος υπολογισμός του κόστους του παραβόλου, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που έχει ορίσει ο φορέας «Αυτοδιαχείριση»
  • Διαδικτυακή υποβολή ενυπόγραφης αίτησης.
  • Αυτόματη δημιουργία Ηλεκτρονικού Κωδικού Πληρωμής ΔΙΑΣ και αποστολή ταυτότητας πληρωμής και έντυπο με τους δυνατούς τρόπους πληρωμής, στο e-mail του αιτούντα.
  • Αυτόματη εισαγωγή πληρωμών από το ηλεκτρονικό σύστημα ΔΙΑΣ.
  • Αυτόματη αποστολή, μετά την πληρωμή του παραβόλου, επιστολής στον αιτούντα σχετική με την άδεια χρήσης των μουσικών και πνευματικών δικαιωμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της autodia https://www.autodia.gr/ και στο site του Επιμελητηρίου Χανίων http://chania-cci.gr/ .