ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νέες δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων.

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του για τις τρεις (3) νέες δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων τις οποίες προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες: Επιμελητήριο Χανίων 28210-52329 κ. Κοτσάκη

 

Binder1