ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρουσιάστηκε στο Επιμελητήριο | Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα GSS-VET που αφορά γνώσεις και δεξιότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε θέματα εφαρμογής γεωθερμίας και φωτοβολταϊκής τεχνολογίας παρουσιάστηκε το απόγευμα της Παρασκευής 18 Μαΐου στην αίθουσα διαλέξεων «Δ. Γαγάνης» του Επιμελητηρίου.

Την εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το ΤΕΙ Κρήτης και το ΕΒΕΧ παρακολούθησαν τεχνικοί εγκατάστασης γεωθερμικών, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών προκειμένου να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και να βελτιώσουν τις δεξιότητες τους .

Στο σύντομο χαιρετισμό του το μέλος του διοίκησης του ΕΒΕΧ και Υπεύθυνος Συμβουλευτικής Υποστήριξης Επιχειρήσεων κ. Δημήτρης Μουντάκης ανέφερε μεταξύ άλλων ότι: «το Επιμελητήριο Χανίων που συμμετέχει στο πρόγραμμα έχει την ευθύνη της μετάδοσης της γνώσης που θα προκύψει από την έρευνα , στους επαγγελματίες του κλάδου. Σύντομα τόνισε ο κ. Μουντάκης πρόκειται να γίνουν ειδικά θεματικά σεμινάρια».

Ενημέρωση για το GSS-VET (GEOTHERMAL AND SOLAR SKILLS IN CONTINUOUS VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING) έκαναν με εισηγήσεις τους οι κκ. Ε. Καραπιδάκης, Α’ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης, Φ. Μαυροματάκης, Καθηγητής ΤΕΙ Κρήτης και ο Σύμβουλος Μηχανικός Ν. Μπαγορδάκης.